BYGHERRERÅDGIVNINGSSAGER

Vi er bygherrens uvildige rådgiver

 

Som bygherrerådgiver er vi dit bindeled til rådgiverne på sagen.

Vi indgår som din projektleder og dermed bygherrens rådgiver.

 

Har du, eller vil du gennemføre sagen i totalentreprise hvor håndværkeren også er din rådgiver, vil det være en god ide at vi fungerer som din bygherrerådgiver.

På samme måde, hvis du vil gennemføre sagen direkte hvor  du blot hyrer en entreprenør/håndværker, kan det være en god ide at vi indgår som din bygherrerådgiver, også med faglig kvalitetssikring.

 

Som bygherrerådgiver kan vi indgå tidligt i projektet og medvirke til udvikling af sagen, budgetlægge og planlægge videre forløb.