KOMPETENCER

Nøglekompetencer

 

Projektledelse og bygherrerådgivning med fokus på forventningsafstemning og de klassiske: økonomi, tid og kvalitet, som vi gerne definerer med: forretning, ressourcer og aftalt produkt.

 

Bæredygtighed (efter DGNB model).

 

Renoveringssager, ombygninger og vedligeholdelse - hele forløbet, fra idéudvikling til implementering i driftsorganisation.


Helhedsorienteret - struktureret - løsningsmotiveret.

 

Processtyring, projekteringsledelse og totalrådgivning af alle sager, såvel dem med arkitektydelser som dem med Ingeniørydelser. Koordinering af alle underrådgivere.

 
 
Kompetent totalrådgivning

 

Projektstyring, projekteringskoordinering og økonomistyring.


Udvikling af projekter med procesplan. Både ved totalrådgivningssager og ved totalentrepriser.


Bygherrerådgivning med projekteringsledelse/koordinering af faggrupper bl.a. for boligforeninger og flere kommuner.


Udbud af ombygningssager, renoveringssager, totalentrepriser og hovedentrepriser samt byggeprogrammering, byggesagsbeskrivelser og byggepladsindretninger.


Tilbudsbedømmelse af håndværkertilbud og totalentreprisetilbud med projekt, samt kontraktindgåelse.


Total tilstandsvurdering af flere bygningstyper f.eks. boligblokke og offentlige institutioner med vedligeholdelse- bygge- og renoveringsrådgivning/anbefalinger for bygherre.


Byggeledelse og beboerkoordinering.


Skimmelregistrering og -rapportering.


Projektering af div. ombygninger.

 
 
Kompetent bygherrerådgivning

 

Projektstyring, byggeforretningsførelse og bygherrerådgiver.


Rådgivning af politisk valgte bestyrelser.


Udvikling af vision og guide for bæredygtige projekter efter DGNB modellen.


Koordinering af sager, samt arbejde med diverse tværgående udviklingsprojekter internt i virksomheder.


Helhedsplanssager, renoveringssager, nybyggeri og projektudvikling.


Styring af økonomi samt sagsansvarlig overfor boligforening, LBF, kommuner mfl.


Vurdering og rapportering af bygningstilstand i boligafdelinger.


Kontrahering med entreprenører og rådgivere.


Etablering og justering af drift og vedligeholdelsesplaner.


Udbud af rådgivningsydelser og håndværkerydelser.


Rådgivning af politisk valgte bestyrelser.

 
 
Øvrige erfaringer med entrepriser, projektledelse og projektering

 

Service- og driftsledelse, entrepriseledelse og byggeledelse ved ombygninger og renoveringer.

 

Beskikket sagkyndig inden for byggeri, herunder renovering, vedligeholdelse og tømrerarbejde.

 

Tilbudsberegning.

Tilbudsvurdering. Både ved økonomisk mest fordelagtigt og laveste pris.


Kvalitetssikring af projekter under opførelse.


Bygningskonstruktør, projektledelse og bygherrerådgivning for afdelingsledere, bestyrelser o.lign.


Udbud af håndværksydelser og rådgivningsydelser. 


Projektering, myndighedskontakt, byggeledelse ved ombygninger, vedligeholdelse og renoveringer.


Ansvarlig for bygningstilstand/vedligeholdelse.


Bygningsregistrering og tilstandsvurdering for renoverings-/vedligeholdelsesbehov.


Kontrahering med entreprenører og rådgivere.

 

Vurdering af byggeteknisk levetid, tilstand, og renoveringsomkostninger, bl.a. med skimmelundersøgelser, samt udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner.

Byggeledelse og beboerkoordinering.

Sikkerhedskoordinator Arbejdsmiljøkoordinator

 

Byggepladsindretning.

Udarbejdelse af PSS

 

Sikkerhedskoordinering.

 

Sikkerhedsmøder.